Kurs przewozu taksówką (TAXI)

akurs

Wymagania dla kandydatów:

– ukończone 18 lat;

– prawo jazdy kategorii B;

 

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu z zakresu przewozu drogowego taksówką. Szkolenie jest niezbędne do uzyskania licencji TAXI, a tym samym prawa do wykonywania przewozu TAXI. Mamy w tym duże doświadczenie, ponieważ szkolenia są przez nas organizowane od 2008 roku.

Dodatkowo oferujemy :

– na wykładach kawę, herbatę i inne napoje gorące – gratis.

– badania psychologiczne na miejscu ze zniżką

 

Program szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką:

I. Zagadnienia z topografii – 13 godzin

II. Przepisy prawa miejscowego – 5 godzin

1. Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami

2. Ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe)

3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie

III. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – 2 godziny – RAZEM: 20 godzin

 

TERAZ CENA 280 zł – najtaniej w Warszawie, ale na niezmiennie wysokim poziomie. ZAPRASZAMY

 

WAŻNE INFORMACJE

Po kursie otrzymasz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do egzaminu państwowego.

Zapisy na egzamin:

21 listopada 2013 Rada m.st. Warszawy podejmując uchwałę nr LXXI/1843/2013 wprowadziła obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówkami lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu są zobowiązane złożyć w Wydziale Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy Al. Jerozolimskich 28 wniosek wraz z załącznikami: zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, dowód wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 260 zł.

 

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 – 15:00) lub na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004.

W tytule wpłaty należy wpisać: EGZAMINTAXI (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie przez osobę zainteresowaną.

 

Zakres tematyczny egzaminu [pobierz]

Akty prawne regulujące egzamin:

  • uchwała nr LXXI/1843/2013Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami
  • zarządzenie nr 5419/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz określenia regulaminu egzaminowania osób wykonujących przewozy osób taksówkami.

Wynik egzaminu:

Wyniki egzaminu podawane są na stronie Urzędu Miasta – www.bip.warszawa.pl

Egzamin składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

Czas trwania egzaminu – 25 minut.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań.

 

Wszystkich pracodawców, ceniących czas i pieniądze, zapraszam do współpracy, a kierowców zapraszam na ciekawe szkolenie cieszące się wśród naszych słuchaczy dużym zadowoleniem oraz satysfakcją w bezproblemowym zdaniu egzaminu państwowego.

                                                                                                                            Zapraszam,

                                                                                                                Kierownik ośrodka

                                                                                     AUTO KURS Szkoła Bezpiecznej Jazdy

                                                                                                                    Marek Obrębski