Doradca DGSA

Kurs DGSA(Dangerous Goods Safety Adviser)(doradca do spraw materiałów niebezpiecznych) jest skierowany do osób chcących:

– zarządzać i organizować przepływ materiałów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie.

– prowadzić szkolenia ADR

 

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończone 21 lat;

  • wykształcenie wyższe;

  • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Po naszym kursie zdasz egzamin państwowy oraz będziesz kompetentnie zarządzał i doradzał przy bezpieczeństwie i transporcie materiałów niebezpiecznych.

Kurs DGSA prowadzony przez profesjonalnych wykładowców obejmuje trzy moduły szkoleniowe:
1. moduł podstawowy – porusza najważniejsze zagadnienia, związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
2. moduł klas towarów niebezpiecznych – podejmuje tematykę zagrożeń, podziały towarów, odpadów, materiałów promieniotwórczych i wybuchowych
3. moduł transportowy – dotyczący pojazdów przewożących towary niebezpieczne, przewozy w cysternach.

Kurs obejmuje 48 godzin wykładów i ćwiczeń.

Uczestnikom udostępniamy materiały dydaktyczne oraz umowę ADR.

Po kursie zdajesz egzamin w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, którego ważność wynosi pięć lat i podlega przedłużeniu.