Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna jest obowiązkowym szkoleniem kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów, wykonujących zarobkowy lub niezarobkowy transport drogowy.

 

Robiąc z nami kwalifikację masz gwarancję profesjonalnego szkolenia oraz gwarancję zdania egzaminu państwowego, a badania psychologiczne wykonasz na miejscu.

 

Wykonując z nami badania,  prawo jazdy i kwalifikację skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty cenowej.

Czas zajęć podczas szkoleń dopasowujemy do możliwości uczestników.

Wysoką jakość szkoleń potwierdza średnia zdawalności egzaminów która w 2016 roku wyniosła 97%

 


kursy kwalifikacyjne:

Kwalifikacja wstępna, dla  młodych kierowców kat. C poniżej 21 lat oraz kierowców kat. D poniżej 24 lat .

Czas szkolenia to 280 godzin oraz egzamin zdawany przed komisją Wojewódzką u nas na miejscu.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla  kierowców Kat. C od 21 lat i kat. D od 24 lat

Czas szkolenia 140 godzin oraz egzamin, zdawany przed komisją Wojewódzką u nas na miejscu.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla młodych kierowców z wcześniej już wykonaną kwalifikacją dla kategorii  C lub D.

Czas szkolenia 70 godzin oraz egzamin zdawany przed komisją Wojewódzką u nas na miejscu.

Kwalifikację wstępna uzupełniającą przyspieszoną dla kierowców  kat C pow. 21 lat oraz D pow.24 lat z wcześniej już wykonaną kwalifikacją dla kategorii  C lub D.

Czas szkolenia 35 godzin oraz egzamin zdawany przed komisją Wojewódzką u nas na miejscu.


Auto Kurs Szkoła Bezpiecznej Jazdy jest samodzielnym ośrodkiem szkolenia numer 33 wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego – Nasze Certyfikaty.