Badania Psychologiczne – Psychotechnika

akurs

Badania psychologiczne nazywane też psychotechniką kierujemy do osób, które wykonują pracę wymagającą specjalnych predyspozycji psychoruchowych lub od których wymaga się zaświadczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych.

akurs

 Do wykonania badań potrzebujemy:

 1. Dowód osobisty
 2. Prawo jazdy
 3. Skierowanie w oryginale na badania (jeżeli się takie otrzymało)
 4. Okulary lub soczewki (jeżeli badany posiada)
 5. W przypadku wystawienia faktury – niezbędne dane

Nasz gabinet psychologiczny w Auto Kurs posiada wszystkie niezbędne zezwolenia (numer NI.I.II.RP.024/07) do wystawiania urzędowych orzeczeń o braku przeciwwskazań psychologicznych.

 

Szczegółowych informacji, dotyczących rejestracji, udzielamy pod numerami telefonów 22 498-34-44 lub 22 836-01-55.

 

Badania psychotechniczne, skierowane są do:

 • kandydatów ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców posiadających prawo jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców zawodowych
 • kierowców samochodów służbowych
 • kierowców przewożący materiały niebezpieczne
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych itp.
 • motorniczych
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • operatorów sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn, koparek, dźwigów, ładowarek)
 • osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów wózków akumulatorowych
 • operatorów maszyn i urządzeń
 • osób pracujących na wysokości do i powyżej 3 metrów
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • przekroczenia dopuszczalnej liczby 24. punktów karnych
  • spowodowania wypadku drogowego
 • kierowców ze skierowaniem od lekarza lub Starostwa
 • kierowców, którzy posiadają skierowania od pracodawcy
 • osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnień

Psychotechnika z nami to gwarancja najniższych cen w  Warszawie. Pracownia  Auto Kurs jest  dopełnieniem naszej oferty szkoleń, dzięki czemu po badaniach możesz skorzystać ze zniżki na szkolenia.

Czas badań skracamy do niezbędnego minimum dzięki pracy na nowoczesnym sprzęcie i indywidualnemu podejściu do osób badanych.

Do dyspozycji osób badanych oddajemy barek z gorącymi napojami.